Monday, 10/05/2021 - 15:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Mỹ Phú

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1. NĂM HỌC: 2020 - 2021

PHÒNG GD &ĐT TPCL         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH  MỸ PHÚ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số  10 /KH-THMP                                         Mỹ Phú, ngày 20 tháng 07 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

(V/V Tuyển sinh vào lớp1, tựu trường năm học 2020 - 2021)

               - Căn cứ  Kế hoạch số 228/KH-PGĐ-ĐT, ngày 09 tháng 06  năm 2020  của Phòng giáo dục đào tạo TPCL về việc tuyển sinh năm học 2020 – 2021.

               -Trường tiểu học Mỹ Phú  thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, tựu trường năm học 2020- 2021 như sau:

  I/ Nguyên tắc tuyển sinh:

         - Tuyển sinh đảm bảo huy động trẻ ra lớp 100% và đúng quy định.

          - Học sinh đăng ký dự tuyển theo đúng quy định. Sau khi học sinh được xét dự tuyển xong không được xin chuyển trường trái tuyến.

          - Trung thực, công bằng, công khai và khách quan trong tuyển sinh.

           -Tuyệt đối không để học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn không đến lớp hay bỏ học giửa chừng.

  II/Tuyển sinh vào lớp 1 năm 2020- 2021

     1.  Tuổi tuyển sinh:

1.1/ Tất cả trẻ em 6 tuổi (năm sinh 2014) trên địa bàn phường Mỹ Phú dều được dự tuyển vào lớp 1.

1.2/ Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh 3 lớp 1( 105 học sinh)

1.3/ Tuyển sinh theo tiêu chí ưu tiên:

Tiêu chí ưu tiên 1: Trẻ em có hộ khẩu thường trú cùng với cha, mẹ, ông, bà nội ngoại trên địa bàn phường Mỹ Phú (kể cả người mới mua nhà, hoặc có giấy tờ chứng mình hợp pháp). Có giấy báo đưa trẻ đến trường của phường Mỹ Phú.

 

Tiêu chí ưu tiên 2: Trẻ em có cha và mẹ đang công công tác tại cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn phường Mỹ Phú. Trẻ em tạm trú cùng người thân trên địa bàn thời gian từ 12 tháng.

 

Tiêu chí ưu tiên 3:Trẻ em có cha mẹ đang công tác ở doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Mỹ Phú và Trẻ em tạm trú cùng người thân trên địa bàn thời gian từ 06 tháng.

 

Phương thức xét tuyển:

          -Tuyển sinh tất cả các trẻ thuộc diện ưu tiên 1(nếu chưa đủ chỉ tiêu thì tiếp tục nhận trẻ ưu tiên 2 rồi đến ưu tiên 3).

Thời gian tuyển sinh:

          - Gửi giấy báo đưa trẻ đến trường trước ngày  5 /8/ 2020.

-Phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 từ ngày 10 – 12 /8/2020.

- Thu nhận học sinh lớp 1 từ ngày 17/8 – 18/8/2020.

Hồ sơ tuyển sinh:

1.  Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 1. Giấy báo đưa trẻ đến trường.

2.  Giấy khai sinh có bản sao năm 2014( bản sao)

3. Các giấy tờ minh chứng kèm theo(thuộc các diện ưu tiên)

 

III / Thời gian tưu trường:

Tất cá các học sinh sẽ tựu trường vào ngày 01/9/2020.

 

IV/ Tổ chức thực hiện:

     1.Hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Phú:

           -Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác huy động học sinh ra lớp năm học 2020 -2021.

           -Ra quyết định thành lập tổ tuyển sinh, thông qua UBND phường để phối hợp tốt với các ban, ngành phường và 5 khóm trên địa bàn.

          - Tổ chức thông báo và phát hành tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1.

           -Xét duyệt hồ sơ, thông báo kết quả tuyển sinh về Phòng giáo dục và UBND đùng thời gian quy định.

     2.Biện pháp thực hiện:

          - Thống kê lập danh sách trẻ sinh năm 2020 trên địa bàn.

           - Liên hệ UBND phường nhận giấy báo đưa trẻ đến trường để gửi cho khóm trước ngày 05 /08/2020.

           -Tham mưu cùng UBND phường thông báo rộng rãi đến người dân được biết.

          - Ban ĐDCMHS cùng với GVCN, GV chuyên trách đến nhà học sinh nếu các em chưa ra lớp.

           Thường xuyên theo dõi công tác tuyển sinh và tổng hợp báo cáo về UB phường và phòng giáo dục đào tạo  đúng lúc và kịp thời.

     3. Thông tin văn hoá phường Mỹ Phú:

  -UBND Phường Tuyên truyền phát thanh để nhân dân biết cùng thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và ngày tựu trường năm học mới 2020-2021.

         Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 và tựu trường năm học 2020-2021 của trường tiểu học Mỹ Phú.

                                                                          

Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG

 - PGD&ĐTTPCL;

 - UBNDP;

-  LƯU-VT;                                                                           

 

      

                                                                                          NGUYỄN LÊ THÁI

kế hoach tuyển sinh 2020- 2021.doc

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 11
Tháng 05 : 136
Năm 2021 : 2.106